Hãy chọn điểm liên hệ gần nhà bạn

{{error}}
☎ 02963.831.530
📍 Google Maps

☎ 02963.989.700
📍 Google Maps

Huyện Thoại Sơn
- Học Ô tô: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thoại Sơn
☎ 02963.259.033

☎ 02963.879.248
📍 Google Maps

Huyện Chợ Mới: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang
- Cơ sở 1: Tại Mỹ Luông
☎ 02963.615.350

☎ 02963.611.111
📍 Google Maps

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Phú Tân
☎ 02963.827.737

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Châu Thành
☎ 02963.666.755

UBND Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
☎ Cô Hoàng: 0919.271.427

UBND xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú
☎ 02963.671.022
☎ Cô Trâm: 0946.099.445


☎ 02963.568.866
📍 Google Maps

* Văn phòng thu hồ sơ: Số 13, Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc
☎ 02963.563.854
📍 Google Maps

☎ 02963.533.567
📍 Google Maps

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc
☎ 02963.550.409

Trường Trung cấp nghề Tân Châu
☎ 02963.503.487

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (Châu Phú)
☎ Cô Ngọc: 0903.805.229

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang (Tri Tôn)
☎ 02963.874.353

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện An Phú
☎ 02963.512.018

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Tịnh Biên
☎ 02963.740.889

Trạm Y tế xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân
☎ 02963.811.104

UBND Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân
☎ 02963.829.611